Mange kastar vekk mykje tid på treningsprogram dei ikkje kjem til å følgje, diettar som er umoglege å vedlikehalde, og helsebladtrendar som skapar meir forvirring enn løysingar.

Det finst ein meIr effektiv veG til eIt sunnAre liv!

 

KVA GJER VI FOR DEG?

 

Vi lyttar

For å finne ut kva du treng, og kva du ynskjer å oppnå.

Vi spør deI rette spørsmåla

For å finne ut kva som er viktig for deg og kvifor.

VI SAMARBEIDaR

Med deg - for å skape eit effektivt og personleg forhold.

COACH OG MENTOR

Vi vil sørge for at du held deg på sporet, og fjerne vegsperringar som du møter undervegs.


- Vi er her for at du skal sleppe å gjEre det aleIne -


IDEAL HELSE TILBYR 1 ÅRS OPPFØLGING MED:

 

Nettbasert kosthAlds-strategi

Daglege oppgåver med fokus på endring av vaner. Ei vane om gongen. 

Skreddarsydd TRENINGSPROGRAM

Basert på deg og utgangspunktet ditt, dine mål og tida du har til rådighet.

EIn coach som gir deg til TILBAKEMELDING

Gjere endringar i programmet ditt og hjelpe deg med å halde fokus på det som er viktig for deg.

Trening i små grupper

Effektivt veiledning i små grupper - sosialt og motiverande.

 

Meld deg på mitt nyhestbrev

Få eit Gratis treningsprogram

Fyll ut felta under å få tilsendt programmet direkte til e-posten din. 

AKTUELT